Over Together

De naam Together is gekozen door André, omdat het “met elkaar tennissen” altijd een rode draad is geweest in zijn tennisleven als trainer, maar ook als teamspeler. Niet alleen leerling en trainer hebben elkaar nodig, maar ook teamleden en leden binnen een vereniging. Kortom: je hebt elkaar nodig om dingen gedaan te krijgen. Onze visie op het geven van tennislessen is gebaseerd op drie pijlers.

Functioneel trainen
Met functioneel trainen bedoelen wij dat we trainen vanuit het tennisspel in de verschillende spelsituaties (baselinespel, serveren, return op service, oplopen netspel en spelen tegen netspeler) waarbij we aansluiting zoeken bij hoe een individuele speler zijn tennis speelt. Dit passen we toe op alle spelniveaus, van jong tot oud en van recreatief tot prestatief. We trainen bijvoorbeeld niet dé forehand, maar wel ‘het dieper of beter cross sturen van de forehand’. We trainen gevarieerd, met als doel om de verschillende functies (vaart, rotatie etc.) te verbeteren in die spelsituaties (spel specifiek) of gerichte deelaspecten. Daarbij hebben we oog voor de totale tennishandeling; waarnemen-beslissen-uitvoeren en gaan dus in onze trainingen niet alleen op de uitvoering van de slag in, maar ook op waarnemings- en beslissingsproblemen.

Spelgericht
Bij ons is elke oefenvorm gericht op een speldoel. Kun je vanuit een cross rally die ondiep aankomende bal op je forehand nu rechtdoor spelen naar de backhand van je tegenstander. En zo ja, hoe vaak kan je dat dan?

Onderscheid in (groeps)trainingen
We behandelen elke speler als een individu, we zijn immers niet allemaal gelijk. Zo kan het zijn dat in de oefening de ene speler een andere aanwijzing krijgt dan de ander, gericht op zijn speltype. Voor wie wil wordt er getraind met persoonlijke doelen. Dat maakt de training uitdagender, effectiever en vooral ook leuker. Die persoonlijke doelen bespreken we en evalueren we met de spelers.